Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
מפת אתר
- עוזרות בית - האם יש חובה לביטוח פנסיוני
- כיצד לצפות בחשבון שלי און ליין
- שינוי מוטבים
- שינוי בפרטים כלליים בפוליסה
- חופשת לידה
- ביטוח משלים של קופ"ח כללית
- עזיבת עבודה , יש לי מעסיק חדש
- תוכניות חיסכון
- ביטוחי בריאות
- קיצבת זיקנה מביטוח לאומי והכנסות נוספות
- ביטוח נסיעות לחו"ל
- ביטוח דירה
- מה גודל הפיצוי של המדינה במקרה של מלחמה?
תוכניות חיסכון
משכנתאות -האם כדאי למחזר עכשיו
כמה עולה לי הביטוח?
תאונות אישיות
ביטוחי חיים
ביטוחי בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח סיעודי-למה חשוב לעשות?!
מבזקי פרישה והגיל השלישי
זכויות עובדים ומעסיקים-תמ''ת 2012
ביטוח מנהלים ופנסיה
פנסית חובה - עיקרי החוק
פנסיה, קרן השתלמות, גמל-הסבר כללי
פנסיית חובה לעוזרת הבית
קרן השתלמות
קופות גמל וניהול תיקים
פורום צוות
- פורום
- מכתבים/הסכמים
לקוחות ממליצים
ברכה לשנה מוצלחת
ENGLISH
מי אנחנו
צור קשר ומוקדי חירום
- מוקדי חירום
- לקשר עם צוות המשרד
התיק האישי שלי
תיכנון פרישה
- ניהול תיקי השקעה
- אנונה
- קיצבה מיידית ונידחית
- השוואת תשואות בקופות גמל וקרנות השתלמות
פיננסים ומשכנתאות
- ביטוח מבנה משכנתא
- משכנתא הפוכה
- הלוואה לשכיר ולעצמאי
- "IRA - ניהול אישי של תמהיל ההשקעה"
- אנונה
- ביטוח חיים משכנתא
- קרן השתלמות וקופת גמל
- תוכניות חיסכון
- השוואת תשואות
פתרונות ביטוח
- ביטוחי חיים, מנהלים ופנסיה
- חוק פנסיה חובה - כדאי לצפות
- ביטוח ריסק למקרה מוות, נכות ומחלות
- ביטוח אנשי מפתח והשקעה ביזמים
- ביטוח שותפים
- ביטוח תאונות אישיות
- חיסכון לפנסיה וקופות גמל- הסבר כללי
- הטבות מס לעצמאי
- ביטוח מנהלים ופנסיה לשכיר-הסבר כללי
- פנסיה חובה לעובדי משק הבית
- ביטוחי דירה ורכב און ליין
- ביטוח דירה ובתי מגורים
- ביטוחי רכב
- ביטוחי עסק וסיכונים מיוחדים
- עבודות קבלניות
- סיכוני פשיעה
- ביטוח אחריות מוצר ומקצועית
- הקמה והרצה
- ביטוח עסקים ותעשיה
- ביטוח דירקטורים
- שבר מכאני ואלקטרוני
- ביטוח נסיעות לחו"ל
- ביטוחי בריאות, רפואי וסיעודי
- ביטוח "מחלות קשות"
- ביטוח ניתוחים
- ביטוח תאונות אישיות
- ביטוח סיעודי
- ביטוח תרופות שלא בסל
- ביטוח התיעצויות ובדיקות
טפסים ושירות
- קישור לאתרי אינטרנט
- תנאי הפוליסה במלואם
- "החשבון שלי" - לצפות בו און ליין
- טפסים והגשת תביעה
- הוראות קבע
- הוראת קבע - ביטוח אלמנטרי
- הוראת קבע - ביטוח חיים ופנסיה
- פדיון והלוואה
- ניוד כספים
- שינויים כלליים
- העברת בעלות למעסיק חדש
- ריסק זמני לאחר עזיבת עבודה
- מינוי סוכן ויפויי כוח
- מינוי סוכן לביטוחי חיים/סיעוד/חיסכון
- מינוי סוכן לביטוחי רכב/דירה/עסקים
- מינוי סוכן ויפוי כוח מנהלים/פנסיה/השתלמות
- איך להגיש תביעה במקרה ש..
- נזק לעסק ולדירה
- חבות מעבידים
- בריאות, ניתוחים וסיעודי
- הודעה על מקרה פטירה
- ביטוח נסיעות לחו"ל - רפואי ואובדן כבודה
- נכות ואי כושר
- טפסי הצטרפות לביטוח ופנסיה
- קרנות השתלמות וקופות גמל
- ריסקים
- שמירת ריסק זמני לאחר עזיבת עבודה
- רכישת ביטוח ריסק למקרה מוות חו"ח
- תוכניות חיסכון לפרט
- ביטוח בריאות וסיעוד
- ביטוח מנהלים
- ביטוח דירה ובית מגורים
- קרן פנסיה
- מינוי ושינוי מוטבים
- מוקדי חירום-למקרה הצורך..
- ביטוח רכב
- ביטוח נסיעות לחו"ל
- ביטוח נזקי מים וצנרת
- התיעצות רפואית וטיפולים מיוחדים
- ביטוח בריאות וסיעוד
- ביטוח נזקי רכוש - דירה ועסק
- ביטוח חיים, אי כושר ונכות
עמוד הבית
מינוי מוטבים
מימשק מעסיקים-תקנות התשלומים-עידכונים
יש לי בעיה-כיצד לפעול נכון במקרה של..
שאלות נפוצות
- קופת גמל, קרן השתלמות ופנסיה - ההבדל ביניהן
- נזקי טבע - את מי תובעים?
- איך להגן על ילד במקרה של מות הורה
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר