Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

נזקי טבע - את מי תובעים?

 •  

  לתבוע את הטבע? את מי תובעים על נזקי חורף?

  במקרה של נזקי טבע - עצה ממומחה - מהנדס -שמאי- יהושע סדן:
  בימי חורף אלה, חוזר הטבע כמדי שנה ומשאיר את רשמיו.
  שוב ושוב עולה השאלה, אם הנזקים שנוצרו נעשו ע"י הטבע
  בכבודו ובעצמו, ממי אפשר לתבוע את נזקיו?
  הכלל הראשון הוא - שיש לבדוק כל מקרה לגופו.
  ראשית, יש לבדוק אם קיים ביטוח כלשהו לרכוש שניזוק, ואם כן,
  האם ופוליסת הביטוח מכסה מקרה מסוג זה.

  שנית, אם הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של אדם או
  מוסד ציבורי, 
  ואשר חובה היתה עליו למנוע או לצמצם נזקים
  מסוג זה.

  הבה נבדוק את סוגי הנזקים ואת האפשרויות העומדות בפנינו
  לתבוע את הנזקים שנוצרו:

  סערה
  סערה הינה רוח עזה העשויה לגרום נזקים של ממש למבנה
  ולתכולה. רוח שמהירותה מעל 30 קשר (כ 56 קמ"ש)
  נחשבת סערה.

  רוחות מהירות עלולות לגרום נזקים ישירים למבנה ובהמשך
  לתכולה, כגון עקירת רעפים בגג המבנה, פריצת תריסים
  וחלונות, ובהמשך חשיפתם לגשם, שלג או ברד.

  רוחות מהירות עלולות לגרום גם נזקים עקיפים או אסונות,
  כגון עקירת עצים, עמודים או שלטים, ואלה נופלים על
  רכוש גורמים לו נזק.
  אם קיים ביטוח לרכוש כתוצאה סערה, אזי יש להודיע
  לחברת הביטוח על הנזק. גם אם קיים ביטוח, ובוודאי
  אם הוא לא קיים, יש טעם לבדוק אם יש אחראים נוספים
  לנזק שאירע.

  במקרה של נזק מעץ, עמוד או שלט שנעקרו ברוח, מומלץ
  לבדוק אם הוא חוזק כראוי והיה אמור לעמוד בפני עוצמה
  כזו של רוח.

  כך למשל, ניתן לטעון כלפי בעליו של עץ שנמצא רקוב
  ואכול תולעים כי היה על בעל העץ לכרות אותו לפני החורף.
  או למשל לטעון כלפי בעליו של שלט שנמצא כי אינו מחוזק
  מספיק למקומו, ו/או בברגים קטנים או בכמות קטנה מדי.

  שיטפון
  שיטפון הוא עליה על גדותיהם של מאגרי מים (ים, נהר וכדומה)
  או הצטברות או זרימה של מי גשמים על פני הקרקע או מתחת
  לפני הקרקע. שיטפונות נגרמים בחלק גדול מהמקרים באיזורים
  עירוניים, ובדרך כלל, כתוצאה מטיפול רשלני של מערכות הניקוז
  העירוניות. במקרים אלה זורמים מי השיטפונות למקומות הנמוכים
  של האיזור העירוני.

  כאן ניתן לבדוק, ובהמשך לתבוע במקרים רבים, את הרשות
  המקומית, או את חברת המים מטעמה בגין העדר טיפול
  במערכות הניקוז העירוניות.

  במקרים רבים ניתן למצוא, כי מי השיטפון מעורבבים עם מי
  ביוב – דבר שמצביע בביטחון על העדר טיפול מצד הרשות
  העירונית על חובתה להפריד בין מערכת הביוב למערכות
  הניקוז, ועל העמסת יתר על קוי הניקוז.

  הפסקות חשמל, טלפון או כבלים.
  הפסקות חשמל וכבלי תיקשורת אינן עונש משמים. יש לבדוק
  היטב מה גרם לתקלה.

  אם מדובר בכבל עילי שנקרע ברוחות, יש לבדוק מדוע נקרע.
  האם ניתן היה לצפות את האירוע מפאת קירבת הכבל לעצים
  או חפצים אחרים? כבל חשמל, כבל טלפון או אחר, אשר טמון
  בקרקע אינו אמור להיות חשוף למי גשם ולהתנתק. אם מקור
  התקלה הוא במגע אם מים, הדבר אומר דרשני.

  יש לבדוק אם ניתן היה לצמצם את פרק הזמן בו חלה הפסקת
  החשמל או התיקשורת לפרק זמן קצר יותר.

  אפשר לתבוע את נותני השירות על מתן שירות לא מספק, בדיוק
  כפי שניתן לתבוע את מכבי האש או האמבולנסים אם לא הגיעו
  במועד סביר להגשת העזרה הנדרשת.

  לסיכום
  רבים המקרים בהם אפשר לתבוע את נזקיכם גם במקרה שהנזק
  הוא נזק טבע. 

  מומלץ להתייעץ עם מומחה.


 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר