Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
  
 


       

   למילוי טופס בקשת הצטרפות לקראת
                                    פגישת תכנון הפרישה – 
לחץ כאן.
קיצבה מיידית
     


המושג קיצבה חודשית (או לחלופין "פנסיה חודשית" בלשון קרנות הפנסיה) – 
מתייחס בתוכניות הגיל השלישי לתשלום חודשי 
המשולם לכל תקופת חיי העמית. 
לפי צרכי העמית המבוטח והעדפותיו – ניתן לייצר תוכנית המשלמת כבר 
מעתה את הקיצבה החודשית לכל חייו. 
זוהי התוכנית "קיצבה מיידית".
  

להסבר מפורט וצפיה בסרטוני שיווק – נא לחץ כאן לאתר חברת "מגדל" .

 

לטופס הצטרפות לביטוח קיצבה מיידית - לחץ כאןקיצבה נדחית עם ביטוח סיעודי - "מיגדלור לפרישה"

באמצעות מחשבון "מגדלור לפרישה" תוכל לחשב עבור הלקוח שלך את
סכום 
הקצבה החודשית שיקבל עבור הפקדה חד פעמית.

מגדלור לפרישה הינה תוכנית ייחודית מבית "מגדל" המאפשרת לך תמורת
הפקדה חד פעמית, לקבל קצבה חודשית החל מהמועד שתבקש לכל ימי חייך.
במקרה של מצב סיעודי (כהגדרתו בפוליסה) תשולם לך הקצבה שרכשת 
באופן מיידי (בתום תקופת המתנה של 60 יום בלבד).
הקדמת תשלום הקצבה במקרה סיעוד הינה אופציונאלית ותבוצע בכפוף לבקשתך.

ניתן להצטרף לתוכנית הן כתוכנית גמל - (כסף שמקורו בתוכנית גמל הוני שנצבר 
לפני 31/12/2007 - עם הטבת מס לעצמאי, שימור זכויות של הכספים ההוניים 
ופטור מלא ממס רווח הון) והן כתוכנית פרט שאינה כפופה לחוק קופות הגמל - 
קרי - כסף פנוי שמאפשר קיצבה פטורה ממס. 
גיל מינימלי להצטרפות לתוכנית הזאת - הינו 60.
פרק זמן מינימלי לדחיה של תשלומי הקיצבה מעת ההצטרפות הינו 5 שנים.

לטפסי  הצטרפות:
"מיגדלור לפרישה" פרט (לכספים שאינם כפופים לכללי קופת גמל) - 
לחץ כאן
"מיגדלור לפרישה" גמל (לכספים הכפופים לכללי קופת גמל) לחץ כאן
ניתן לנייד לכאן כספי גמל/תגמולים הוניים 

 

 קיצבה נידחית ללא ביטוח סיעודי

קיצבה נדחית הינה תוכנית למימוש הקיצבה החודשית החל ממועד מאוחר יותר ולא
מהיום. הכסף שהופקד בתוכנית סגור לאותה מטרה שהוגדרה והקיצבה הראשונה
המתוכננת תשולם החל מהמועד שנקבע. לעומת קיצבה מיידית שהינה תוכנית לתשלום
הקיצבה החודשית החל מעתה
.

לטופס הצטרפות לביטוח קיצבה נידחית - לחץ כאן
 
                      © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים

 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר