Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

החשבון שלי - לצפות בו און ליין - כיצד עושים זאת??!

מבוטח יקר!
אתה לקוח חשוב לנו. חשוב לנו יותר שתוכל לדעת ולשלוט על התנועות הכספיות
לזכותך בחברות הביטוח ולחובתך בחשבונותיך בבנק. יצרנו עבורך לשם כך קישור
ישיר לעמודי ההרשמה בחברות השונות מתוכם תוכל לצפות ולהתעדכן און ליין
בנתונים החשובים לך. נא פעל לפי ההנחיות להרשמה באתר ובעקבותיה תקבל
ישירות אליך קוד סודי לגלישה בטוחה.
אנו בטוחים שכלי שירות זה יביא לשקיפות רבה יותר בתכני תיק הביטוח והחסכון
שלך והוא יאפשר לך בתיאום איתנו ליצור ולשמר את סל הכיסויים הביטוחיים
הנכונים והמותאמים לך וליקיריך.
אנו כאן להבהרות ושאלות. צפיה מהנה ובהצלחה!

                                                  לשאלות אישיות - לחץ כאן לפניה ישירה אלינו         
            
לצפיה "בחשבון האישי שלך" בחברת הביטוח "מגדל"    - לחץ כאן                                 

                                        בחברת הביטוח
"כלל"      -
לחץ כאן

                                        בחברת הביטוח "הראל"    - לחץ כאן

                                        בחברת הביטוח "הפניקס" - לחץ כאן

                                        בחברת הביטוח "מנורה"   - לחץ כאן

                                        בבית השקעות  "פסגות"    - לחץ כאן

                                        בבית השקעות "אנליסט"   - לחץ כאן

 
                                          בבית השקעות " אלטשולר-שחם" - לחץ כאן


** מגדל - לעדכון בדבר שליחת הודעות מצב ביטוח בדואר - לחץ כאן                                                                                         

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר