Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
   השוואה בין (*)תוכנית חיסכון בבנק לעומת תכנית חיסכון בחברת הביטוח

                   בנק

    חברת ביטוח                       
האם יש ליווי אישי                     אין            
כן - קו פתוח לסוכן הביטוח
             
                    
מס רווח הון 25%                    
           
יש


               
             
            אין
לגימלאי מעל גיל 67 פטור
לניכוי על סך 9,840 ש"ח
לשנה, נכון ל-2014


האם יש ניכוי מס מיידי 
בשינוי אפיק השקעה
                  
                    יש
            אין

האם יש דמי ניהול קבועים
לאורך כל המסלול
            
                   לא    
        (ובנוסף יש עמלות)        
            כן
נזיל בכל עת לפדיון                 
              
                   לא
         יש נקודת יציאה עם   
         ריבית מופחתת            
          
            כן


קנסות יציאה ופדיון
           
                    יש
       
            אין
לכתבה המלאה על תוכניות חיסכון - לחץ כאן 
לטפסי הצטרפות לתוכנית - לחץ כאן  

*בסכומים גבוהים של מעל _____ מומלץ לבחון תיק השקעות מנוהל כחלופה לפוליסת החסכון.
(תיק מנוהל - אין פטור ממס רווח הון ומיבנה. העלויות אינו נסמך על דמי ניהול קבועים אלא מורכבים
משכר המנהל ועלויות דמי משמורת וקניה/מכירה, לרבות מס רווח הון בכל שינוי בתמהיל ההשקעה -
קניה ומכירה.

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר