Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

הטבת המס לעצמאי - להפקדה עד 18,120 ש"ח בשנת 2013


במסגרת מדיניות הממשלה לעודד חסכון ארוך טווח - הוקמו תוכניות חסכון שבהן המדינה
נותנת לחוסך "החזר כספי". "ההחזר" ניתן באמצעות הטבות בחישוב מס ההכנסה המגיע ממנו.
אם לעמית העצמאי במסלול הטבות מיוחד ואם לעמית השכיר בשילוב הפקדות מטעם המעסיק.
חשוב לנצל את תקרות ההפקדה שהטבת מס חלה עליהן.

הקופות החוסכות לטווח הארוך נקראות קופות גמל (קופות משלמות קיצבה או קופות שאינן
משלמות קיצבה) להבדיל מהתוכניות שבהן המדינה אינה תומכת ואלה נקראות תכניות חסכון
רגילות - אם בבנקים (פק"מ או תוכנית חסכון) ואם בחברות הביטוח (פוליסות שהן תוכניות
פרט לחסכון).

גם קרן פנסיה כמו גם ביטוח מנהלים או ביטוח תגמולים לעצמאיים נכללות בהגדרת קופות הגמל
וכך גם קרן ההשתלמות על אף היותה תוכנית "קצרת טווח" המאפשרת את פדיונה ללא ניכוי מס
כבר מתום 6 שנות ותק.

על אף היותה נזילה בטווח קצר יחסית - המשכיותה משמרת לחוסך את היתרון הגדול שכל רווחיה
הריאליים פטורים ממס רווח הון ולכן היא בהחלט יכולה לשמש גם כאפיק פנסיוני הוני.
לחץ כאן לסירטון הסבר תמציתי שהופץ על ידי חברת הביטוח "הראל" לענין זה.

לשאלות נוספות - לחץ כאן

רוצה לראות השוואת תשואות בין הקופות המובילות בסיכום שנת 2012??? לחץ כאן

להשוואה בין קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השונות - לחץ כאן לאתר "גמל נט" של האוצר

לטפסי הצטרפות לקרן השתלמות, קופת גמל או העברת צבירה קיימת לקופה אחרת - לחץ כאן
את הטופס יש לשלוח אלינו בפקס: 03-5566642 או במייל segman@danisegman.co.il
אם מתבקשת העברה מקרן השתלמות קיימת, נא לצרף לטופס גם תדפיס מזהה של הקרן.

רוצה לבצע העברה כספית בנקאית ישירות לחשבון הקופה? לחץ כאן לפרטי החשבון להעברה
והעבר אלינו את פרטיה בפקס: 03-5566642 או במייל segman@danisegman.co.il.


                                 © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר