Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
"פנסית חובה" - החוק והבהרות ליישומו - הפרשה כוללת של
17.5% החל מ- 1.1.14

כללי
ביום 31/12/2007 נחתם צו הרחבה לביטוח פנסיה מקיפה לטובת כל ציבור השכירים במשק
(לחץ כאן לנוסח המלא של צו ההרחבה). כן - זהו חוק סוציאלי חשוב ומשמעותי שיצר מהפך
בתחום הפנסיה בישראל.
החוק הזה חל על כל עובד בכל עיסוק באשר הוא., החל מעובדים בכירים וכלה בעובדי
נקיון,
 משק בית - עוזרות ומטפלות. אין אבחנה בסוג העיסוק - כל אזרח מגיל 21 לגבר
ומגיל 20 לאישה.
ותק עבודה נדרש לתחילת ההפקדות הינו 6 חודשים אך אם קיים לעובד
הסדר פנסיוני כלשהו בתוקף –
חייב המעסיק בהפקדות כבר לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית
מהיום הראשון להעסקתו.

התנאים בצו הינם רף מינימלי., אין לרדת מהיקף הזכויות שהוגדרו בו לטובת 

העובד ולטובת
שאיריו.

הסדרים קיימים שמיטיבים את זכויות העובד נשארים על כנם. 

אחריות ליישום החוק
הינה על המעסיק ועליו בלבד. 

נפסקו כבר פסקי דין בנושא., אחד מהם הינו בסך 317,000 ש"ח כנגד מעסיק שלא יצר
לעובדים את פנסית החובה.
העובד נפגע ואיבד את כושרו לעבוד. על המעסיק היה לשלם
לו את אותה פנסית נכות שקרן הפנסיה היתה אמורה
לשלם.
בלי פנסית חובה תקפה לטובת העובד, נוטל המעסיק סיכון גבוה שיכול להתבטא גם במיליוני
שקלים. (כן - פנסית נכות ו/או שאירים לנשוי צעיר +ילדים ששכרו מתקרב לשכר הממוצע
במשק יכולה להגיע לסכומים גבוהים שכאלה).


כמה נקודות ראויות להבהרה והדגשה
:
א. הצו מחייב הפקדה גם ע"ח הפיצויים ואלה כפופים לתנאי סעיף 14 בחוק הפיצויים.
המשמעות היא שמעסיק שהפריש עד כה לתגמולים בלבד (גם אם שיעורי ההפקדה היו
גבוהים
יותר ממה שקבוע בצו)– עליו להוסיף את מרכיב הפיצויים בהפקדות השוטפות
בשיעור שלא יפחת
מהקבוע בצו.
כל ההפקדה לפיצויים - גם מה שמעבר למה שמתחייב בצו - תהיה כפופה כאן לסעיף 14).  

ב. הסדר הפנסיה חייב לכלול הגנה על שאירי המבוטח (פנסית שאירים) וכן על מקרה 
אובדן כושר עבודתו
של המבוטח (פנסית נכות). יש לשים לב שרכישת כיסוי לאי כושר
עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים (בניגוד לנהוג בקרן פנסיה) מחייבת פרמיה ייעודית לכך
ומומלצת כאן התייעצות ומידת זהירות לטובת מענה נכון
לדרישות החוק.

ג. הצו חל על חובת הפקדה ממשכורת של עד השכר הממוצע במשק (נכון ליולי 2014
עמד על 9,631 ש"ח)
מעל
תקרת השכר הנ"ל – נותרו ההסדרים הפנסיוניים הנהוגים באותו
מקום עבודה, ללא שינוי מבחינת החוק.


ד.שיעורי ההפקדות נקבעו לפי מדרגות עולות של 2.5% תוספת כל שנה. החל מ- 1.1.2008.,

עד ל- 31.12.2013, שליש מההפקדה הינה ע"ח המעסיק לפיצויים, שליש לתגמולים ע"ח
המעסיק ושליש לתגמולים ע"ח העובד.
עד ליום 31.12.2013 הגיעה המדרגה להפקדה כוללת של 15% באותה חלוקה יחסית הנ"ל
והחל מיום 1/1/2014 תושלם המדרגה האחרונה לשיעור כולל של 17.5% כשמתוך זה

ע"ח הפיצויים 6% בלבד, לתגמולים ע"ח המעסיק 6% וחלק העובד 5.5%.


ה. בחירת הקופה לשם תועברנה ההפקדות החודשיות נתונה בידי העובד בלבד.
על מנת להקל על המעסיק לעמוד בתנאי החוק - קיימת אפשרות של הגשת רשימה מרכזת של
העובדים לקופת פנסיה שאיתה ניקשר בהסכם מיוחד שנקרא "הסכם ברירת מחדל".
רשימת העובדים מועברת ישירות לקופה עם דוח מפורט ותשלום בצידו.
במקרה כזה אין צורך בתהליך המורכב של הייעוץ הפנסיוני של סוכן הביטוח מול העובד - אלא
אם העובד מבקש שינוי מאותו הסדר לקופה אחרת.
לעובד הזכות לבחור קופה אחרת ועל המעסיק יהיה לכבד את החלטת העובד ולהעביר את
ההפקדות לקופה שבחר.
חשוב להדגיש - פנסית החובה הציבה תנאי מינימום ולא מקסימום. היא אינה פוטרת את
המעסיק מהסדרים מחייבים אחרים החלים עליו אם מכח הסכם קיבוצי, הסכם מיפעלי, הסכם
אישי או צו הרחבה לענף העיסוק.

אני ממליץ לכל מעסיק באשר הוא - לבדוק יסודית את חבותו החוקית כלפי העובדים מעבר
לנדרש בפנסית החובה עם ההשלכות של סעיף 14 ובפרט - הבעתיות הקיימת בהשלמת
הפיצויים על חוק הפיצויים.
לך המעסיק, אנו מציעים את שירותינו לספק לך חוות דעת משפטית לענין זה.
לצורך כך נא מלא את השאלון המצורף והעבר אותו אלינו ללא כל התחייבות מצידך להמשך
הקשר.
הטיפול בכך כרוך בשכר טרחה חד פעמית של 1000 ש"ח + מע"מ כחוק.

לטפסי הצטרפות לפנסית החובה של מגדל - לחץ כאן
לטפסי הצטרפות לשאר הקופות – לחץ כאן.

לשאלון מעסיק - לחץ כאן 

 

 

 

 

 

 
                © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר