Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

רכישה און - ליין של פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
 להפקה מיידית של ביטוח - "פספורט-קארד"
:  

   לעלון המידע - לחץ כאן

 
 
אז איך יוצרים קשר עם מוקדי פספורטקארד מכל מקום בעולם במקרה חירום?
ראשית מישראל – שיחת חינם 9912*

ומחו"ל? כדאי לשמוע את ההדרכה דרך הקישור לסרטון
 

  חברת "מגדל"             - לחץ כאן

 

  להסבר מפורט אודות החשיבות בביטוח נסיעות לחו"ל - לחץ כאן


 
אנחנו לשרותך לסייע במקרה הצורך אם בהתכתבות דרך אתר
האינטרנט כאן או בפקס ישיר שלנו כמצוין מטה. 

 


 

 

 

 

 

  

 

                                 דרך צלחה ובריאות טובה  !!!                      


מצוות המשרד/מיכל-  פקס מס': 972-57-7977692

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר