Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

תנאי הפוליסה במלואם


מבוטח יקר -

מדי תקופה מתעדכנים תנאי הפוליסה ומהדורה עדכנית יותר מופצת למבוטח החדש.
לפיכך - לפני העיון בתנאי הפוליסה, תזהה  את סוג הפוליסה הספציפית שלך באתר
חברת הביטוח ושים לב למהדורת הפוליסה הרלוונטית אצלך. תוכל תמיד לפנות למוקד
השירות של החברה בטלפון המצויין מטה ולבקש זיהוי המהדורה הנכונה הרלוונטית לך.
להבהרות ושאלות - תוכל לפנות אלינו
כאן דרך האתר ונשמח לסייע.
צפיה יעילה!

לאתר "מגדל"    -
לחץ כאן   03-9201020

לאתר "כלל"      -
לחץ כאן   5454 *

לאתר "הראל"   - לחץ כאן   03-7547777

לאתר "הפניקס" - לחץ כאן   3455 *

לאתר "מנורה"   - לחץ כאן   2066 *

לאתר "שומרה"  - לחץ כאן  03-9258000

לאתר "פסגות"   - לחץ כאן  6707 *

לאתר "אלטשולר-שחם" - לחץ כאן  5054 * 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר