Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

קופות גמל וניהול תיקים - הסבר כללי

מדיניות הממשלה הינה לעודד חסכון לטווח הארוך ולשם כך נוצרו תוכניות חסכון שבהן המדינה
נותנת לחוסך "החזר כספי". " ההחזר" ניתן באמצעות הטבות
בחישוב מס ההכנסה המגיע ממנו.

הקופות החוסכות לטווח הארוך נקראות קופות גמל להבדיל מהתוכניות שבהן המדינה אינה
תומכת ואלה נקראות תוכניות חסכון רגילות - אם בבנקים (פקמ או תוכנית חסכון) ואם בחברות
הביטוח (פוליסות שהן תוכניות פרט).

הטבות המס באותן קופות גמל
 ניתנות על ידי המדינה מתוך כוונה שהכספים יהיו לטובת פנסיה
בגיל הפרישה ולפיכך אם ירצה החוסך למשוך את הכספים קודם לכן - יחולו עליו כללי מיסוי - מעין
החזר להטבה שניתנה לו בעת ההפקדות.
עובדה חשובה:
הרווח הריאלי 
שהושג בקופת הגמל פטור ממס רווחי הון (עומד כיום 04/2011 על שיעור 20%).
לתוכניות החסכון הרגילות בבנק - כמו גם לרווחי השקעות בניירות ערך -
אין לחוסך הצעיר פטור
ממס רווחי הון
.

לתוכניות הגמל השונות שמות רבים ובכללם: קרן פנסיה/ביטוח תגמולים לעצמאיים/ביטוחי מנהלים
או
 קופת גמל. מבין אלה-
ישנן קופות הנותנות מענה לעצמאיים (קופה במעמד עצמאי) וישנן קופות
הנותנות מענה לעובד השכיר (קופה במעמד שכיר).
להפקדות המבוצעות בקופות הגמל קוראים תגמולים.
לפנסיה המתקבלת בעת הפרישה קוראים
בשפת קרנות הפנסיה-"פנסיה", או בשפה של פוליסות הביטוח -"קיצבה" ובתוכניות מסוימות "גימלא
".

קופות הגמל השונות חולקו לשתי קטגוריות:"קופה משלמת קיצבה" הן (נקראו בעבר תוכניות גמל
לקיצבה/גימלא או פנסיה
ו"קופה שאינה משלמת קיצבה"(נקראו בעבר "קופות הוניות" או "קופות גמל"רגילה).
על מנת לראות תחזית חיסכון עתידי בתוכנית גמל כנ"ל - 
לחץ כאן למחשבון מתוך אתר חברת "כלל" כדוגמא.

להשוואה בין קופות הגמל השונות  - לחץ כאן לאתר" גמל נט" של האוצר
.
לשאלות נוספות -
לחץ כאן
 

לטפסי הצטרפות לקופת גמל או העברת צבירה קיימת לקופה אחרת - לחץ כאן          © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר