Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

חוק פנסיה חובה והבהרות חיוניות ליישומו

כללי

ביום 31/12/2007 נחתם צו הרחבה לביטוח פנסיה מקיפה לטובת כל השכירים במשק
(לחץ כאן לנוסח המלא של צו ההרחבה). כן - זהו מיפנה סוציאלי חשוב ומשמעותי.

זה חל על כל עובד בכל עיסוק - גם עובדי חנות,משרדים,עובדי נקיון, עובדי משק בית,
עוזרות בית
ומטפלות. אין אבחנה בסוג העיסוק. כל אזרח – גבר מגיל 21 ואשה מגיל 20 .

לתחילת ההפקדות נדרש ותק עבודה של 6 חודשים אך אם קיים לעובד הסדר פנסיוני בתוקף –

חייב המעסיק להפקיד כבר לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית מהיום הראשון להעסקתו.

התנאים בצו הינם רף מינימלי. אין לרדת מהיקף הזכויות שהוגדרו בו לטובת העובד ולטובת
שאיריו. הסדרים קיימים שמיטיבים את זכויות העובד נשארים כל כנם. האחריות ליישום החוק
הינה על המעסיק. נפסק כבר לפחות פסק דין אחד בסך 317,000 ש"ח כנגד מעסיק שלא יצר
לעובד את פנסית החובה.
העובד שלו נפגע ואיבד את כושרו לעבוד. על המעסיק היה לשלם את מה שקרן הפנסיה היתה
אמורה לשלם. בלי פנסית חובה תקפה לטובת העובד נוטל המעסיק סיכון גבוה שיכול
להתבטא גם במיליוני שקלים. (פנסית נכות ו/או שאירים לנשוי + ילדים בגיל צעיר ששכרו
מתקרב לשכר הממוצע במשק).


כמה נקודות ראויות להבהרה והדגשה:

א. הצו מחייב הפקדה גם ע"ח הפיצויים ואלה כפופים לתנאי סעיף 14 בחוק הפיצויים.

המשמעות היא שמעסיק שהפריש עד כה לתגמולים בלבד גם אם שיעורי ההפקדה גבוהים

יותר ממה שקבוע בצו – עליו להוסיף את מרכיב הפיצויים בהפקדות השוטפות בשיעור
שלא יפחת
מהקבוע בצו . (כל ההפקדה לפיצויים גם מה שמעבר למה שמתחייב בצו -
תהיה כפופה כאן לסעיף 14). לעיון בנוסח הצו לענין סעיף 14 - לחץ כאן

ב. הביטוח חייב לכלול הגנה על שאירי המבוטח (פנסית שאירים) וכן על מקרה אובדן כושר
עבודתו של המבוטח (פנסית נכות). יש לשים לב שרכישת כיסוי לאי כושר עבודה בפוליסת
ביטוח מנהלים
(בניגוד לנהוג בקרן פנסיה) מחייבת פרמיה ייעודית לכך ומומלצת כאן
התיעצות לטובת מענה נכון
לדרישות החוק.

ג. חובת ההפקדה הינה ממשכורת של עד השכר הממוצע במשק (נכון ליולי 2014 השכר
הממוצע במשק עמד על סך 9,631 ₪). מעל תקרת השכר הנ"ל – אין שינוי בהסדרים
הקיימים. השכר המבוטח מתייחס לשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין דהינו שכר הבסיס
והתוספות הקבועות.

ד. שיעורי ההפקדות נקבעו לפי מדרגות עולות של 2.5% תוספת כל שנה. שליש מההפקדה
הינה ע"ח המעסיק לפיצויים, שליש לתגמולים ע"ח המעסיק ושליש לתגמולים ע"ח העובד.

ההדרגה חלה ביום 1/1/2008 כששיעור ההפקדה הכולל היה 2.5% באותה שנה, עלה
ב-2009 ל- 5%, ב-2010 ל-7.5%, בשנת 2011 ל-10% ובשנת 2012 יעמוד על 12.5%.

החל מיום 1/1/2013 יעמוד השיעור הכולל על 15% באותה חלוקה יחסית בין העובד
למעסיק והחל מיום 1/1/2014 תושלם המדרגה לשיעור כולל של 17.5%, שמתוך זה
כאמור לעיל ע"ח הפיצויים 6% בלבד, לתגמולים ע"ח המעסיק 6% וחלק העובד 5.5%.

ה. בחירת הקופה לשם תועברנה ההפקדות החודשיות נתונה בידי העובד בלבד.

להקלה בתהליך - ניתנה למעסיק האפשרות להכליל את העובדים בקופה שאיתה הוא
ניקשר בהסכם מראש לפי רשימת עובדים מרוכזת המועברת ישירות לקופה עם דוח מפרט
ותשלום בצידו. במקרה כזה לא מתקיים הליך ייעוץ פנסיוני פרטני מול כל עובד.

הסכם כזה עם קופת פנסיה הינו "הסכם ברירת מחדל". הוא מאפשר למעסיק לעמוד
בתנאי החוק מבלי להיכנס לאותו הליך של היעוץ האישי המלווה בהחתמת טפסים בגין כל
עובד בנפרד. לעובד הזכות לבחור קופה אחרת ועל המעסיק יהיה לכבד את החלטת
העובד ולהעביר את ההפקדות לקופה שבחר.


פנסית החובה כאמור הציבה תנאי מינימום והיא אינה פוטרת את המעסיק מהסדרים
מחייבים אחרים החלים עליו אם מכח הסכם קיבוצי, הסכם מיפעלי, הסכם אישי או צו
הרחבה לענף העיסוק. אני ממליץ לכל מעסיק באשר הוא לבדוק באופן יסודי את חבותו
החוקית כלפי העובדים מעבר לנדרש בפנסית החובה עם ההשלכות של סעיף 14 להחלטות
הנוגעות לגובה ההפרשה לפיצויים ואופן ביצועה.

אנו מציעים לך, ללא חיוב כספי, את שירותינו לספק לך חוות דעת משפטית לענין זה.
לצורך כך נא מלא את
השאלון המצורף והעבר אותו אלינו ללא כל התחייבות מצידך להמשך הקשר.


לטפסי הצטרפות לפנסית החובה –
לחץ כאן
                   © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר