Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
ביטוח בריאות וסיעוד - טלפונים לשעת הצורך

לקוח יקר
אם אתה צריך מוקד שירות בנושא בריאות וסיעוד,
להלן הטלפונים של המוקדים לשרותך בהתאם
לפוליסה שלך.
בכל מקרה נשמח אם תעדכן אותנו לגבי רמת השירות שקיבלת כדי לשמר את
הטוב ולשפר את הטעון תיקון
.
אנחנו כאן לשרותך לסייע במקרה הצורך אם בפניה אלינו דרך אתר האינטרנט
או בפקס ישיר שלנו 03-5566642.

לטופס התביעה המתאים -
לחץ כאן 
מוקד בדיקות והתייעצויות בי-וואל 9899*
מוקד רפואי בשעות הלילה, בסופי שבוע ובחגים: 03-9535659
ביקורי רופא וניתוחי חירום 03-5688190
התיעצויות ובדיקות מיוחדות שאינן קשורות לניתוח - 9899*
התיעצויות ובדיקות מיוחדות לטובת ניתוח - 03-5688190מוקד כללי 5454 *
ניתוחים והתייעצויות הקשורות בניתוח: 03-6388400

התיעצויות ובדיקות מיוחדות שלא קשורות לניתוח – מוקד פמי: 03-5688859

מוקד כלל לפנסיה וקופות גמל/קרנות השתלמות : 5654 *

פקס למוקד תביעות בריאות: 077-6383290 מייל: mailbritvi@clal-ins.co.il
פקס למוקד תביעות סיעוד: 077-6383051 מייל: mailtvisiud@clal-ins.co.il 
 
ביטוחי בריאות /תביעות ובירורים  1-800-605-151
שרות ביקור רופא "פמי פרימיום": 1-700-700-862
כתבי שירות להתיעצויות ובדיקות – פמי 1-800-35-11-00מוקד בריאות: 03-7547010 פקס: 03-7348166  מייל: tvbriut@harel-ins.co.il למקרים
דחופים בלבד (ניתוח שמועדו שבוע ימים מיום הגשת התביעה).
תביעות בריאות יתקבלו אך ורק דרך הפקס: 02-5661060 (תביעות עם קבלות מקור יש להעביר בדואר).
התיעצויות ,בדיקות וטיפולים מסוימים פמי: 03-5688502
מוקד כללי: 03-7547500


מוקד כללי/בריאות 3455 * או  03-7332222  
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר