Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
ביטוח התייעצויות ובדיקות


הצורך בבדיקות מיוחדות בזמינות מידית במקביל לאיבחונים במכשור טכנולוגי מתקדם גובר וגובר עם הזמן
ולכך ניתן פיתרון בביטוחים הפרטיים. הוספה לכך גם האפשרות לקבל רופא מומחה שילווה את תהליכי
הטיפול המסובכים ביעוץ והכוונה. כל אלה נמצאים בכתבי שירות נפרדים שנמכרים מודולרית וניתנים לצרוף
לכל ביטוח שהוא בתחום התאונות, הסיעוד והבריאות.
יש לשים לב לתקרת הסכומים כל כל סעיף שחברת הביטוח משלמת כמו גם להשתתפות העצמית שחלה
על המבוטח באותו עיניין (לחץ כאן לתקרת הסכומים בחברת "מגדל")


לחץ כאן  לצפיה בכתבי השירות השונים של חברת "מגדל" ולטופס הצטרפות מתאים - לחץ כאן


לחץ כאן  לתוכניות שאר חברות הביטוח ולטפסי הצטרפות של שאר החברות - לחץ כאן 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר