Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
הטבות מס לעצמאי - הפקדות לפנסיה, לאי כושר עבודה ולביטוחי חיים

מדיניות הממשלה הינה לעודד חסכון לטווח הארוך ולשם כך נוצרו תוכניות חסכון שבהן המדינה
נותנת לחוסך "החזר כספי". " ההחזר" ניתן באמצעות הטבות
בחישוב מס ההכנסה המגיע ממנו.

הקופות החוסכות לטווח הארוך נקראות קופות גמל להבדיל מהתוכניות שבהן המדינה אינה
תומכת ואלה נקראות תוכניות חסכון רגילות - אם בבנקים (פקמ או תוכנית חסכון) ואם בחברות
הביטוח (פוליסות שהן תוכניות פרט).

הטבות המס באותן קופות גמל
 ניתנות על ידי המדינה מתוך כוונה שהכספים יהיו לטובת פנסיה
בגיל הפרישה ולפיכך אם ירצה החוסך למשוך את הכספים קודם לכן - יחולו עליו כללי מיסוי - מעין
החזר להטבה שניתנה לו בעת ההפקדות.
עובדה חשובה:
הרווח הריאלי 
שהושג בקופת הגמל פטור ממס רווחי הון (עומד כיום 04/2011 על שיעור 20%).
לתוכניות החסכון הרגילות בבנק - כמו גם לרווחי השקעות בניירות ערך -
אין לחוסך הצעיר פטור
ממס רווחי הון
.

לתוכניות הגמל השונות שמות רבים ובכללם: קרן פנסיה/ביטוח תגמולים לעצמאיים/ביטוחי מנהלים
או
 קופת גמל. מבין אלה-
ישנן קופות הנותנות מענה לעצמאיים (קופה במעמד עצמאי) וישנן קופות
הנותנות מענה לעובד השכיר (קופה במעמד שכיר).
להפקדות המבוצעות בקופות הגמל קוראים תגמולים.
לפנסיה המתקבלת בעת הפרישה קוראים
בשפת קרנות הפנסיה-"פנסיה", או בשפה של פוליסות הביטוח -"קיצבה" ובתוכניות מסוימות
 "גימלא
".

קופות הגמל השונות חולקו לשתי קטגוריות:"קופה משלמת קיצבה" (נקראו בעבר תוכניות גמל
לקיצבה/גימלא או פנסיה
ו"קופה שאינה משלמת קיצבה"(נקראו בעבר "קופות הוניות" או
 "קופות גמל"רגילה
).

גם קרן השתלמות הינה סוג של קופת גמל. הייחוד שבה הוא היתרון בכך שכבר בתום 6 שנים ניתן
למשוך את הכספים שנצברו בה עם הרווחים לכל מטרה וכל זה פטור ממס. (לטובת השתלמות
על פי כללים מסוימים ניתן לבצע משיכה כזאת כבר אחרי 3 שנים).

למחשבון דוגמא מבית "פסגות" -"כמה פנסיה תהיה לי..."- לחץ כאן 

קרן השתלמות בהחלט יכולה לשמש גם כאפיק פנסיוני הוני - לחץ כאן  לסירטון משכנע של חברת
הביטוח "הראל".
לטופס ההצטרפות לקרן ההשתלמות - לחץ כאן

לשאלות נוספות - לחץ כאן  

להשוואת התשואות והמאפיינים של הקופות השונות  - לחץ כאן  לאתר האוצר הרלוונטי.

ללמידה נוספת של הנושא מומלץ להיכנס לאתרי חברות הביטוח השונות וקרנות הפנסיה.

מגדל מקפת- הפניה לאתר "מגדל"

הפניקס פנסיה- הפניה לאתר "הפניקס"

כלל פנסיה - הפניה לאתר "כלל"

הראל פנסיה  - הפניה לאתר "הראל"

מנורה מבטחים - הפניה לאתר "מנורה"                  © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"
 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר