Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
תביעה בגין הוצאות רפואיות או אובדן כבודה בחו"ל

לקוח יקר,
אתה בחו"ל - במקום להמשיך להינות אתה מוצא את עצמך מטפל בטפסים, ניירת וטלפונים.
קח אויר!! תן לנו להקל עליך בארגון התביעה והגשתה.
אם בזמן שהותך בחו"ל נפצעת, אושפזת או נגרם לך נזק למטען - הדפס הטופס המתאים עם
המסמכים הדרושים והעבר אלינו בדואר לת.ד. 12053 הרצליה 46733.
כמו כן שלח לנו את הטופס בפקס 03-5566642  או במייל info@danisegman.co.il
בכל מקרה נשמח אם תעדכנו אותנו לגבי רמת השירות שקיבלתם על מנת שנוכל לשמר
את הטוב ולשפר את הטעון תיקון.


פספורט כארד -    
תביעה בגין הוצאות רפואיות/קיצור/ביטול נסיעה    

תביעה בגין כבודה/שיחזור מסמכים
מגדל -  
תביעה בגין הוצאות רפואיות/קיצור/ביטול נסיעה 

תביעה בגין כבודה/שיחזור מסמכים
כלל -
תביעה בגין הוצאות רפואיות/נזק לרכוש
הפניקס -
תביעה בגין הוצאות רפואיות/קיצור/ביטול נסיעה 
 בקשה להחזר פרמיה בגין ביטול/קיצור תקופת הביטוח
 תביעה בגין כבודה/שיחזור מסמכים     
הראל -  תביעה בגין הוצאות רפואיות/קיצור/ביטול נסיעה 
 תביעה בגין כבודה
 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר