Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

נזקי רכוש - טלפונים לשעת חירום

לקוח יקר
אם אתה צריך מוקד שירות למקרה נזק בדירה, אש או
פריצה,
להלן הטלפונים של המוקדים לשרותך בהתאם
לפוליסה שלך.

בכל מקרה נשמח אם תעדכן את דני בטלפון: 050-5210427
לגבי נזקים של רכוש ודירה וכן על רמת השירות שקיבלת כדי
לשמר את הטוב ולשפר את הטעון תיקון. 
בנוסף - לרישום מסודר של הפריטים שניזוקו/אבדו/נגנבו,
מלא/י הטופס שכאן אותו מומלץ לצרף להודעה למשטרה
ולשמאי שיגיע מטעם חברת הביטוח.
 

כמו כן ניתן להתקשר ל:
למכבי אש - 102
למד"א -     101
למשטרה -   100


לחברת מגדל - מוקד תביעות: 076-8866492
                        
לחברת מנורה - מוקד שירות לקוחות: 2066 *

לחברת הפניקס - מוקד קשרי לקוחות: 3455 *

לחברת הראל - מוקד תביעות: 03-9294000 

לחברת כלל -  מוקד תביעות:  6564 *
                                            
פמי פרימיום - טלפונים לבעיות מכשירי חשמל -  6560  *

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר