Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

הסבר כללי לשמירת הפוליסה בריסק זמני לאחר עזיבת עבודה

כמי שהיה ועדיין מבוטח בפוליסת מנהלים או קרן פנסיה במסגרת מקום עבודתך, הינך בוודאי מודע
לצורך בשמירת זכויות המקור של הפוליסה והכיסויים הביטוחיים המהווים לך וליקיריך הגנה חשובה
וזאת עד למציאת מקום עבודה חדש. תהליך זה של שמירת הרצף הביטוחי נקרא בשפה המקצועית
"ריסק זמני". אנו נלווה אותך בקליטתך במקום העבודה החדש ככל שנדרש להמשך תנאי המקור של
הפוליסה והרצף הביטוחי שבה.

הפסקת הרצף בתשלום הפרמיה תגרום לביטול הכיסוי הביטוחי (בדרך כלל למקרה מוות ו/או אובדן
כושר עבודה) ולתנאי המקור של הפוליסה.

התשלום בגין הכיסוי הביטוחי יכול להיות הן באמצעות גביה מחשבונך בבנק או כרטיס האשראי ובחלק
מהמקרים גם מתוך הצבירה הכספית הקיימת בפוליסה.

שמירה על תנאי הפוליסה המקוריים בתקופת הביניים בין מקומות עבודה, הסדרים פנסיוניים בעלי
וותק, הנם
בעלי ערך כלכלי. רוב מנגנוני חישוב זכויות הקצבה בתוכניות ביטוח וותיקות, מיטיבים ביחס
למנגנוני התוכניות
החדשות. על כן שמירת הפוליסה הקיימת בידך היום הינה שימור ההטבות והתנאים
מהם אתה נהנה וביטולה
בשל אי תשלום עלול לחייבך לרכוש פוליסה חדשה שעלולה להיות בתנאים נחותים.

לאחר עזיבת העבודה עומדות בפניך שלש אפשרויות:
• העברת הפוליסה למעביד חדש ואז כל התשלומים הינם באחריותו.
• העברת הפוליסה לבעלותך והמשך תשלום מלא או חלקי של הפרמיה לרבות הפרמיה לחיסכון.
• ביצוע המהלך המוסבר לעיל של הריסק הזמני – קרי- שמירה על כיסויים הביטוחים שהיו בפוליסה לפני
  עזיבת עבודה ללא הפקדה נוספת לטובת החסכון בפוליסה. מעמד כזה של הפוליסה הינו לתקופה קצובה
  לשנה אחת עם אפשרות לבקש הארכה לשנה נוספת.

לחץ כאן לטפסי בקשה לריסק זמני – נא מלא אותם והעבר אותם למשרדנו
בפקס 03-5566642 לבירור והמשך
טיפול מולך ומול חברת הביטוח.

לשאלות נוספות – לחץ כאן ונשוב אליך בהקדם.

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר