Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
קרנות השתלמות וקופות גמל- טפסי הצטרפות

 
לטפסי קופות חברת "מגדל" -


לחץ כאן להצטרפות ולהעברה
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה                              
לחץ כאן לקשת גמל לעצמאי
 
לטפסי שאר החברות: 

לטפסי קופות חברת "פסגות" -
לחץ כאן להצטרפות  
לחץ כאן להעברת כספים  
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה              

       
לטפסי קופות חברת "כלל" -                           


לחץ כאן להצטרפות ולהעברה
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה      

לטפסי קופות חברת "אלטשולר שחם" -         
לחץ כאן  להצטרפות כעמית
לחץ כאן להצטרפות כעמית קטין/חסוי/מיופה כח                        
לחץ כאן להעברת כספים
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה

טפסי קופות חברת "הראל" -         


לחץ כאן להצטרפות ולהעברה - קופת גמל
לחץ כאן להצטרפות ולהעברה - קרן השתלמות
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה                         
                   
לטפסי קופות חברת "הפניקס" -    
  


לחץ כאן להצטרפות    
לחץ כאן להעברת כספים לגמל    
לחץ כאן לשינוי מסלול השקעה                        
               
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר