Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

טפסי מינוי סוכן וקבלת מידע - פוליסות פרטיות

 
 
הפניקס - יפוי כח ומינוי סוכן
מנורה -  יפוי כח ומינוי סוכן 
 

לשאר החברות:
מינוי סוכן כללי

מגדל
-    
יפוי כח ומינוי סוכן פרטי
                יפוי כח ומינוי סוכן מפעלי 
              מינוי סוכן לביטוחי רכוש דירה ועסקים


מנורה -
  
מינוי סוכן ויפוי כח לקבלת מידע

הראל -    שינוי סוכן
                יפוי כח לקבלת מידע
              מינוי סוכן לביטוחי רכוש דירה ועסקים

כלל -
      שינוי סוכן ביטוח פרט
כלל -      שינוי סוכן ביטוח מנהלים
כלל -      יפוי כח לקבלת מידע - נספח ב'1
              יפוי כח לקבלת מידע - נספח ב'2

הפניקס - יפוי כח ומינוי סוכן

איילון -    יפוי כח ומינוי סוכן

אליהו -    יפוי כח ומינוי סוכן

הכשרה -  יפוי כח ומינוי סוכן

אלטשולר שחם - יפוי כח לקבלת מידע
                         יפוי כח לביצוע פעולות


 
 
 
 
 
 

 
 


 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר