Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
חיסכון לפנסיה - הסבר כללי

 

מדיניות הממשלה הינה לעודד חסכון לטווח הארוך ולשם כך נוצרו תוכניות חסכון שבהן המדינה

נותנת לחוסך בתוכנית החזר כספי באמצעות הטבות בחישוב מס ההכנסה המגיע ממנו.

(סעיפים מס 45 ו- 47 בתקנות מס הכנסה).

מלבד זאת כל הרווח הריאלי של הקופה פטור ממס רווחי הון שעומד כיום (04/2011) על שיעור

20%. הקופות החוסכות לטווח הארוך נקראות קופות גמל להבדיל מהתוכניות שבהן המדינה אינה

תומכת ואלה נקראות תוכניות חסכון רגילות - אם בבנקים (פקמ או תוכנית חסכון) ואם בחברות

הביטוח (פוליסות שהן תוכניות פרט).

 

ישנן קופות גמל הנותנות מענה לעצמאיים (קופה במעמד עצמאי) וישנן קופות גמל הנותנות מענה

לעובד השכיר (קופה במעמד שכיר). להפקדות המבוצעות בקופות הגמל קוראים תגמולים.

לפנסיה המתקבלת בעת הפרישה קוראים בשפת קרנות הפנסיה-"פנסיה", בשפת פוליסות הביטוח -

 "קיצבה" ובתוכניות מסוימות "גימלא". קופות הגמל השונות חולקו לשתי קטגוריות:"קופה משלמת

קיצבה" (נקראו בעבר תוכניות גמל לקיצבה/גימלא או פנסיה) ו"קופה שאינה משלמת קיצבה"

(נקראו בעבר "קופות הוניות" או "קופות גמל"רגילה).

 

לתוכניות החסכון הרגילות בבנק - כמו גם לרווחי השקעות בניירות ערך - אין לחוסך הצעיר פטור

ממס רווחי הון. לתוכניות הגמל השונות יש פטור ממס רווחי הון ויש להן שמות שונים ובכללם

ביטוחי המנהלים, קרן פנסיה, תגמולים לעצמאיים או קופת גמל.

 

הטבות המס באותן קופות גמל ניתנות על ידי המדינה מתוך כוונה שהכספים יהיו לטובת הפנסיה

בגיל הפרישה ולפיכך אם ירצה החוסך למשוך את הכספים קודם לכן - יחולו עליו כללי מיסוי - מעין

החזר להטבה שניתנה לו בעת ההפקדות.

 

ביטוח מנהלים הינו סוג של קופת גמל הנותנת מענה לעובד השכיר. על החלק שהעובד משתתף

בתגמולים הוא מקבל החזר/זיכוי מס הכנסה מיד בחודש ההפקדה או בדו"ח שנתי ואילו המעסיק

מכליל את חלקו בתגמולים כהוצאה מוכרת בהתחשבנותו למס.

 

ההוצאה המותרת למעסיק לניכוי הינה ההפקדה לפיצויים (משכורת קובעת אחת לשנה עבודה)

והפקדה לתגמולים עד לשיעור של 7.5% ואלה כוללים בתוכם את עלות הביטוח לאובדן כושר עבודה.

(תקרת השכר לתגמולים הינה 4 פעמים השכר הממוצע במשק - נכון ליולי 2014 סך של 
9,631 ש"ח).

 

ביטוחי מנהלים ותוכניות הגמל השונות בחברות הביטוח הינן פוליסות משתתפות ברווחי השקעות

בשוק ההון. להשוואת התשואות של הפוליסות "משתתפות רווח" - לחץ כאן לאתר האוצר ביטוח נט

 

לטפסי הצטרפות לביטוח מנהלים - לחץ כאן

 

ללמידה נוספת של הנושא מומלץ להיכנס לאתרי חברות הביטוח השונות וקרנות הפנסיה:

 

מגדל - ביטוח חיים עם חיסכון - הפניה לאתר "מגדל"

 

הפניקס - ביטוח מנהלים - הפניה לאתר "הפניקס"

 

כלל - ביטוח מנהלים וחיסכון - הפניה לאתר "כלל"

 

לתשואות אוק' 2014 של "כלל" - לחץ כאן

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר