Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
מעסיק/עצמאי יקר,

מבצע "עמוד ענן" גרם וגורם פגיעה ישירה ועקיפה בעסקייך.
עסקים ומפעלים בכל ערי הדרום, ממשיכים לעבוד תחת אש ומדי אזעקה נפסק רצף הפעילות
וקוי היצור מאבדים מתפוקתם. בחלק מהמקרים ובפרט בפעילות העמית העצמאי מדידת הנזק
קשה והפגיעה מכבידה מבלי יכולת לכמת אותם מול המוסדות לקבלת פיצוי הולם.

מקור הפיצוי במקרה שכזה יכול להגיע משני מקורות:
המקור הראשון הינו מס רכוש, שמטעמו נשלחים שמאי רכוש הסוקרים ומעריכים
את הנזקים. מדובר הן בנזקים ישירים והן בנזקים עקיפים לרבות בגין ביטולי הזמנות או
בגין השבתה חלקית או מלאה של קוי יצור או תהליכים יצרניים.
לצורך כך יש לפנות למס רכוש ולוודא את סיקור הנזקים על ידי השמאים מטעמם.

המקור השני הינו ביטוח נזקי טרור בפוליסת הביטוח. זה חל גם על דירות פרטיות וגם על
רכוש ופעילות עסקית. במקרה שרכשת וקיים לך בפוליסה כיסוי ביטוח כזה נכנסת חברת
הביטוח לתמונה ומפצה אותך על פי כללי הפוליסה שברשותך ובדרך כלל בערכי כינון של
חדש תמורת ישן וללא ניכוי פחת. היה והנזק שנגרם לך הינו גבוה יותר מהסכום המבוטח
בפוליסה תוכל להמשיך את התביעה כלפי מס רכוש להשלמת הפיצוי.

מומלץ לכל אחד בדרכו הוא לבדוק אם פוליסת הביטוח שלו בדירה או בעסק כוללת הרחבה
כזאת לנזקי טרור ולפעול בהתאם מול סוכן הביטוח שלו.

ניתן לפנות לעצה והכוונה הן למס רכוש, הן ללשכת סוכני הביטוח והן למשרד שמאים באופן
עצמאי.ניתן למצוא את רשימת השמאים באינטרנט.

מספרי הטלפון הם:
מס רכוש - מוקד לפניות על נזקים - 08-6623300
לשכת סוכני הביטוח - 03-6396676
הרשות לעסקים קטנים בבאר שבע - 08-6275450
באשקלון - 054-4974749
באשדוד - 054-2320988


החלטות הממשלה לפיצוי ניזוקי הלחימה בדרום - עדכון דצמ' 2012 - מאמר מאתר ANET


אתרים מקושרים:
1- "פיננסיה" - יש לך צורך במימון? יש לך כבר נכס ממושכן אך חלקו פנוי עדיין למישכון?
קבל בדיקת נתונים ללא חיוב על ידי צוות מומחים ב"פיננסיה" - הבית לפתרונות פיננסיים
וצא קדימה לעידן עסקי חדש - חייג 1-700-555-015
www.financia.co.il
2- סדן שמאים ומהנדסים - יהושע סדן - להתייעצות פרטית חייג 03-5222289
www.ysadan.co.il 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר