Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
מיחזור המשכנתא לחסוך בענק - הזדרזו..זה רק עכשיו!
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
חומר מקצועי - לשרותך
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
ביטול מקדמי הקיצבה בפוליסות חיים ומנהליםזהו - עקב העליה התלולה בתוחלת החיים והחשש המתחזק לגובה
ההתחיבויות שנוטלות על עצמן חברות הביטוח - החליט המפקח על
הביטוח להגביל את שיווקן של אותן פוליסות הכוללות הבטחה של
מקדם הקיצבה העתידי. ההוראה תקפה החל מינואר 2013 והיא
חלה רק לגבי גילאי 54 ומטה נכון להיום.

(לעיון בחוזר ההוראה – לחץ כאן)


businessmen,emotions,males,men,office,papers,people,persons,sheets,shocked,surprised

עד כה - נקבעו מקדמי הקצבה כבר בעת רכישת הפוליסה והם נותרו קבועים
לכל אורך תקופת הביטוח. זהו יתרון אדיר שהיה לגילאים הצעירים במיוחד כי
המשמעות הינה פנסיה גבוהה יותר מאותם ערכי צבירה. מקדם הקיצבה נשאר
קבוע גם כשתוחלת החיים מתארכת ומתארכת.

היעדר הבטחה למקדם הקיצבה העתידי מעמיד את אותן פוליסות דומות בהקשר
זה למצב שקיים היום בקרנות הפנסיה .

זה טוב או רע ללקוח? החל מינואר 2013 תהיינה כל פוליסות הקיצבה ללא מקדם
מובטח לגיל הפרישה ובכך תהיינה פוליסות ביטוח המנהלים והתגמולים חסרות
היתרון העצום שהיה להן על פני קרנות הפנסיה.

ואם עד כה ידענו ליצור את טובת הלקוח בתמהיל ראוי המשלב את יתרון המקדם
הקבוע בפוליסות לבין יתרונות ערך הצבירה ודמי הניהול בקרן הפנסיה נצטרך עתה
כמשווקי המוצר להתייחס אחרת לחלקה של קרן הפנסיה באותו תמהיל מועדף.

איך תתמודדנה עם המצב הזה חברות הביטוח ואילו פוליסות חדשות תהיינה
אטרקטיביות לחוסך הפנסיוני? מה יהיה היתרון ברכישת פוליסה על פני הצטרפות
לקרן פנסיה?
התשובה לכך תהיה כנראה הן במוצרים חדשים שיפותחו ויתנו לכך
מענה כלשהו והן ובעיקר בהבלטת היתרון האיכותי של הכיסוי הביטוחי לאובדן
כושר עבודה ויכולת מימושו בעת הצורך וכן ביכולת החוסך לקבוע את איכות
ההגנה על משפחתו והיקרים לו במקרה מוות לעומת ההגדרה הקשיחה של קרן
הפנסיה בנושא השאירים והמוטבים.

החלטת המפקח על הביטוח מנומקת ואינה מותירה פתח לשינוי עיקריה. המשך שיווקן
של פוליסות הקיצבה מבטיחות מקדם קבוע - בהחלט מסכן את עתידן של אותן חברות
המבטיחות קיצבה גבוהה מהחזוי לכל אורך חיי המבוטח בעוד עשרות שנים.
קחו לדוגמא צעיר בן 27 עם פוליסה כזאת מבטיחת מקדם לעומת הצטרפותו לקרן
פנסיה.
בפוליסה - יציאתו לפנסיה בגיל 67 - תניב לו בעוד 40 שנה קיצבה חודשית
המבוססת על תוחלת החיים הידועה היום וחברת הביטוח תצטרך לשלם זאת משך
כל חייו . מה תהיה אז תוחלת החיים??? מי יודע?

לעומת זאת בקרן הפנסיה כמו גם בפוליסות החדשות שתונפקנה החל מינואר 2013 -
אין מקדם קיצבה מובטח. המקדם נקבע במועד הפרישה בפועל בהתאם לתחשיבי
החיזוי שיהיו עוד 40 שנה.... הבדל אדיר שיכול להתבטא בעשרות אחוזים בגובה
הפנסיה החודשית ומכאן גם אותו חשש
של המפקח ליציבותן העתידי של אותן חברות.

כדי לא לוותר על הזכות הגדולה הזאת הטמונה בפוליסות מבטיחות המקדם - יש
להזדרז, קרי- לרכוש בכל תנאי פוליסת קיצבה עם מקדם מובטח לפני שגם חלון
הזדמנות זה ייחסם עוד בטרם תסתיים השנה הנוכחית. (מפאת גובה ההתחיבויות
שחברת הביטוח נוטלת על עצמה בהקשר זה).

לעדכון שהוציא המפקח לענין הגבלת היקף המכירות שמותר לחברות הביטוח למכור
בזמן
שנותר עד ה-31 בדצמ' 2012 - לחץ כאן


רוצה כבר לרכוש כזאת פוליסה? (אם כחסכון פרטי נזיל, אם כקופת גמל לעצמאי
ואם כשכיר בפוליסת מנהלים) - לחץ כאן למילוי פרטים ראשוניים ונקדם ככל האפשר
את התהליך למענך.


ראה איגרת "מגדל" למעסיקים לקראת סוף השנה - חשוב לעיין

          © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר