Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

קרן השתלמות  וקופת גמל - כדאי לדעת...


ישנן קופות גמל הנותנות מענה לעצמאיים (קופה במעמד עצמאי) וישנן קופות גמל
הנותנות מענה לעובד השכיר (קופה במעמד שכיר).
להפקדות המבוצעות בקופות
הגמל קוראים תגמולים
.

לפנסיה המתקבלת בעת הפרישה קוראים בשפת קרנות הפנסיה - "פנסיה", בשפת
פוליסות הביטוח - "קיצבה" ובתוכניות מסוימות "גימלא
". קופות הגמל השונות חולקו
לשתי קטגוריות: "קופה משלמת קיצבה" (נקראו בעבר תוכניות גמל לקיצבה/גימלא או פנסיה

ו"קופה שאינה משלמת קיצבה" (נקראו בעבר "קופות הוניות" או "קופות גמל"רגילה).
 
הטבות המס באותן קופות גמל
 ניתנות על ידי המדינה מתוך כוונה שהכספים יהיו לטובת
הפנסיה בגיל הפרישה ולפיכך אם ירצה החוסך למשוך את הכספים קודם לכן - יחולו עליו
כללי מיסוי - מעין החזר להטבה שניתנה לו בעת ההפקדות
.

גם קרן השתלמות הינה סוג של קופת גמל. הייחוד שבה הוא בכך שכבר בתום 6 שנים
ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה עם הרווחים לכל מטרה וכל זה פטור ממס.
(לטובת השתלמות על פי כללים מסוימים ניתן לבצע משיכה כזאת כבר אחרי 3 שנים)
.


ביטוח מנהלים הינו סוג של קופת גמל הנותנת מענה לעובד השכיר
. על החלק שהעובד
משתתף בתגמולים הוא מקבל החזר/זיכוי מס הכנסה מיד בחודש ההפקדה או בדו"ח
שנתי ואילו המעסיק מכליל את חלקו בתגמולים כהוצאה מוכרת בהתחשבנותו למס
.
 
קרן השתלמות יכול לשמש גם כאפיק פנסיוני הוני - לחץ כאן לסירטון הסבר תמציתי של חברת הראל


לטפסי הצטרפות לקרן השתלמות וגמל - לחץ כאן


לעיון מעמיק יותר מומלץ להיכנס לאתרי חברות הביטוח השונות.
להסבר על קרן פנסיה כאפיק חיסכון -
לחץ כאן

                          © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר