Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

משכנתא הפוכה

כאשר אתה ממשכן את נכס המגורים שלך לחברת הביטוח -
אתה נותן לה בטוחה שתמורתה אתה יכול למשוך כסף
בהסדרים חודשיים או חד פעמיים ועד לגבול מסוים משווי
הנכס. לצורת ההלוואה הזאת קוראים משכנתא הפוכה והיא
נועדה לאפשר לבאי הגיל השלישי הצריכים הכנסה
חודשית גבוהה יותר ממה שיש להם לחיות ביותר רווחה
כלכלית תוך שימוש חלקי בשווי הנכס הממתין לירושה
...  

                                                                 

        


       
כאשר אתה ממשכן את נכס המגורים שלך לחברת הביטוח - אתה נותן לה בטוחה
שתמורתה אתה יכול למשוך כסף בהסדרים חודשיים או חד פעמיים ועד לגבול מסוים
משווי הנכס.
לצורת ההלוואה הזאת קוראים משכנתא הפוכה והיא נועדה לאפשר לבאי הגיל השלישי
הצריכים הכנסה חודשית גבוהה יותר ממה שיש להם לחיות ביותר רווחה כלכלית
תוך שימוש חלקי בשווי הנכס הממתין לירושה
...  

אנחנו רגילים למושג משכנתא כשעבוד נכס מגורים בתמורה לקבלת הלוואה למימון
רכישת הנכס.
הגיל השלישי יצר מציאות חדשה וכלכלה חדשה שבצידה צורך משמעותי
לכסף פנוי.
אם הגעת לגיל 60 ויותר ואתה מחזיק מצד אחד בנכס מגורים לא משועבד
ומצד שני אין לך מספיק כסף פנוי לסייע לילדיך או לחיות את חייך ברמה 
שהיית רוצה
אז לכך יש לנו פתרון.

כאן נכנסת ההגדרה החדשה של "משכנתא הפוכה". שעבוד נכס המגורים ובתמורה תקבל
הלוואה
עומדת שאינך חייב להחזירה בשוטף
תזרים חודשי. הסכום שתמשוך "ינגוס" מערך
הנכס המשועבד.
בדרך כלל ניתן יהיה למשוך תזרים כזה עד להגיע המשיכה למחצית משווי הנכס המשועבד.
בכך יוכל האדם להקל על מחיתו ברמת החיים הרצויה לו תוך מימוש חלק משווי ביתו .
אם היה הנכס מיועד ליורשים – הרי עתה בוצע לו מימוש חלקי בהליך "משכנתא הפוכה".

לפרטים נוספים ובדיקת היתכנות –
לחץ כאן ונציג מוסמך יחזור אליכם.

 
                 © כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים
 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר