Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
מיחזור המשכנתא לחסוך בענק - הזדרזו..זה רק עכשיו!
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
חומר מקצועי - לשרותך
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
חומר מקצועי - לשרותך

הלמידה הטובה ביותר נובעת מסקרנותו של האדם. אתה מוזמן לפנות
אלינו בכל שאלה -
לחץ כאן

איך לבטח נכון את העסק שלך? לא פשוט. אין לכך מוצר מדף ואין פוליסת עסק אחת
מתאימה בהכרח לעסק אחר. אתה צריך לשם כך פגישה רצינית עם מקצוען אמין
ועשיר נסיון.
לחץ כאן  ונתאם מולך פגישה כזאת.


פסקי דין מעניינים
פס"ד שמחייב את מגדל להחזיר כסף ללקוחותיה - אפריל 14:
ב
עקבות פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב אושר הסדר פשרה אשר קובעת
שכל מבוטח או מי שהיה מבוטח במגדל החל מיום 9.4.1999 ועד ליום 31.3.2009 בפוליסות
המשתייכות לאחד מסוגי הפוליסות המפורטות, אשר חויב בחודש השוטף בו מולא טופס הצעת
הביטוח, בפרמיית ריסק עבור חודש מלא, למרות שחתם על טופס ההצעה לאחר ה-1 באותו
חודש, יקבל הטבה בשווי 15 ימי פרמיית ריסק הראשונה.

לעיון בפסק דין המלא - לחץ כאן

פס"ד חדש שקובע פיצוי גם ללא עמידה בתנאי מיגון:
פסק דין 43952/13 שמונע מחברת ביטוח להתנער מפיצוי גם אם לא קוימו במלואם
תנאי המיגון.
ההתמודדות מול חברת ביטוח שדוחה תביעה בגלל אי קיום תנאי מיגון - קיבלה מימד
חדש לטובת המבוטח ומומלץ להיעזר במומחה בתחום. בפסק הדין ע"א 43952-06-13
בר נתן נ' הפניקס חברת לביטוח בע"מ קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו כדלקמן:
ההסדר שבסעיפים 21 ו-18 לחוק נועד למנוע שלילה אוטומטית של תגמולי הביטוח
מקום בו המבוטח לא עמד בדרישות הפוליסה ביחס להקטנת הסיכון.
סעיף 18 (ג) לחוק קובע מנגנון של פיצוי מופחת יחסי, ומגדיר את המקרים בהם יהיה פטור
המבטח מתשלומי הביטוח. ככל שיוכח שהנתבעת (המבטחת) לא הייתה מסכימה לבטח ללא
אמצעי מיגון גם בפרמיה גבוהה יותר, ושאין אף "מבטח סביר" אחר שהיה מסכים לבטח את 
הדירה או הנכס נשוא המחלוקת ללא חיוב המבוטח בהתקנת אמצעי מיגון - המבטחת תהיה
פטורה ואולם, החוק קובע כי במקרים שהוכח שניתן היה לבטח תמורת פרמיה גבוהה יותר, גם 
ללא אמצעי מיגון - במקרים אלה יש מקום ליתר פיצוי יחסי מופחת, דהיינו ביחס שבין הפרמיה
הזולה לפרמיה היקרה יותר. בפסק הדין הנ"ל ביטל בית המשפט פסק דין קודם של בית משפט
השלום אשר קיבל את טענת חברת הביטוח ופטר אותה מתשלום, וקבע פיצויים למבוטח על אף 
העובדה שהפורצים חדרו לדירה מבעד לחלון אמבטיה שלא היה מסורג ובעת שמערכת האזעקה
לא היתה דרוכה.
לחץ כאן לעיון באתר מומחה בתחום - יהושע סדן - שמאי ובורר מוסמך לייעוץ והכוונה.
 
פריצה במסעדה:
במקרה הנדון פרצה שריפה במסעדה והיא נשרפה כליל. העסק פשט רגל. בית המשפט
פסק שהעיכוב בתשלום תגמולי הביטוח למבוטח מהוים הפרה של החוק ובהלכה מנומקת
לא הסתפק בפסיקה של הריבית העונשית הקבועה בחוק, אלא פסק נגדה פיצוי נוסף גם
לנזקים התוצאתיים שנגרמו למבוטח. לעיון בפסק הדין המלא - לחץ כאן
איך לבטח נכון את העסק שלך? לא פשוט. אין לכך מוצר מדף ואין פוליסת עסק אחת מתאימה
בהכרח לעסק אחר.
לחץ כאן וקבע פגישה עם מומחה ביטוח שכזה.

יחסי עובד מעביד ופרישה מעבודה
זכויות עובדים ומעסיקים - משרד התמ"ת 2012
שאלון למעסיק לבדיקת חבותו החוקית כלפי העובדים
טופס 161- הודעת מעביד על פרישה של עובד
טופס 161א' - הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה
סעיף 14- לחוק פיצויי פיטורין

נושאי בריאות ורפואה:
מערכת הבריאות בישראל - כתבה מאתר כלכליסט - לחץ כאן
השוואה בין תוכניות הביטוח הסיעודי - מטעם לשכת סוכני הביטוח בישראל - עדכני ל-4.2013.
מה קורה שאחד ההורים מאושפז סיעודי??? - לכתבה המלאה מאתר YNET לחץ כאן
מאגר רופאים מומחים - מתוך פירסום מעריב מיום 29.3.10
פסק דין חשוב יולי 2011 - חשוב למבוטחי דקלה וקופת חולים כללית
קופ"ח מכבי משנה לרעה את תנאי השב"ן לחבריה - הודעה על שינויים בתוכניות השב"ן
ביטוח בריאות פרטי-5 דברים שחשוב לדעת - כתבתה של דבי קצב באתר מאקו מה-30/7/12.


חלק מהנושאים נדונו כאן בשאלות הגולשים - כדאי לצפות


תיקוני חוק בנושאי קיצבה, פנסיה וכללי הניוד:
משיכת קופת גמל מתחת ל-7000 ש"ח ערך פדיון - הפניה לאתר פרישה 29.3.15

גלובס 2014: המהפך השלילי ב"ילין לפידות" - דצמבר 2014

ביטול מקדמי הקיצבה
 -  ינואר 2013 - דני סגמן
הוגדל הפטור לקיצבהכתבה ממערכת "עדיף" מה- 11.11.12
                                  רטרו מינואר 2012
תקנות ניוד -ניוד החסכון הפנסיוני - מהיום זה אפשרי
תיקון 190 - עיקרי החוק
                על יורשים ומוטבים

חוק פנסית חובה - צו ההרחבה 
                          הסבר והבהרות חיוניות לישום החוק
המיסלקה הפנסיונית: -   עדכון לקראת ינואר 2016
                                   הבהרות ועדכונים - המסלקה הפנסיונית - 13.5.14
                                  המסלקה הפנסיונית - צעדים ראשונים - כלכליסט ינואר 2014
                                  המסלקה הפנסיונית - דצמבר 2013
                                  עדכון לפעילות המיסלקה עם תעריפי שימוש - פבר' 2013
                                  הוראות הפיקוח על השימוש במיסלקה - 14 באוגוסט 2012 (חובת
                                  השימוש נדחתה לנובמבר 2013)
                                  בעד ונגד המסלקה - מאמרו של אשר סייפר 
 

                              

ביטוח נסיעות לחו"ל:
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים רק אצל סוכני נסיעות - לשכת סוכני הביטוח
 

ומה לרענון היה לנו בשנה שחלפה 2017 -
 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר