Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח - אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה

 

מבוטח/מעסיק יקר,

אנו מצויים בעידן תחילתה של המיסלקה הפנסיונית. מומלץ להיערך לכך.
ביצוע העברה במנגנון המס"ב - הינו יעיל ומועדף. הסבר לאופן הביצוע - ראה כאן בחוזר
מגדל המפרט זאת.

קודם לכל - אנו ממליצים לך להיכנס לצפיה און-ליין במחשבי חברת הביטוח היישר לדף התנועות
הכספיות שלך אם כמבוטח או כמעסיק. עקוב אחרי ההנחיות, מלא פרטיך, קבל הקוד
הסודי שלך ומכאן ואילך צפה עצמאית בתנועות שבחשבונך.
לביצוע הנדרש - לחץ כאן

כתחליף להעברת המחאות "ברגע האחרון" - ניתן לבצע העברה בנקאית ישירות לחשבון חברת
הביטוח כפי שמצויין בהמשך. במקרה כזה - יש להעביר למשרדנו בפקס המצויין מטה או במייל
את עותק טופס ההעברה יחד עם הפירוט ממה מורכב הסכום שהועבר. אנו נדאג לשיוך הכספים
לפוליסות הנכונות בהתאם למפורט.

לשאלות והבהרות -  לחץ כאן  ואנו נשיב בהקדם.

למעסיקים המייצרים העברה בנקאית ישנו פורטל ייחודי באתרי החברות ובירורים
בטל' כדלקמן
:

כלל - 3489 * או 03-9420434 שלוחה 2.
מגדל - 
הראל - 2735 *
מנורה - 2000 *
הפניקס - 03-7141399

להלן פרטי החשבונות של חברות הביטוח והקופות: 

מגדל:  
לפוליסות ביטוח חיים/מנהלים: בנק 10, סניף 800 חשבון 24177588
לפוליסות מגדל מקפת - פנסיה: 
בנק 10, סניף 800 חשבון 29384259
לפוליסות ביטוח אלמנטרי (עסקים,דירות ורכבים):
בנק 10, סניף 800 חשבון 24092010
לקרן השתלמות מגדל וקופות גמל:  בנק 10, סניף 800 חשבון 29920657
  
למקפת ישירים (לא דרכנו):   בנק 12, סניף 600 חשבון 495592
כלל:  
לפוליסות ביטוח חיים/מנהלים:  בנק 12, סניף 600 חשבון 655504
לפנסיה וגמל:  
בנק 10, סניף 800 חשבון 4192039
לבריאות וסיעוד:      בנק 12, סניף 600 חשבון 453170
הפניקס:  
לפוליסות ביטוח:    בנק 12, סניף 600 חשבון 225704
לפוליסות ביטוח אלמנטרי:   בנק 11, סניף 010 חשבון 9505040
הראל:  
לפוליסות ביטוח חיים:    בנק 31 סניף 126 חשבון 105175005
לקרן פנסיה:בנק 12 סניף 600 חשבון 496785
לקרן השתלמות:בנק 10 סניף 800 חשבון 210200/62
לביטוח מנהלים:בנק 31 סניף 126 חשבון 409-120103
מנורה:  
לפוליסות ביטוח:        בנק 12, סניף 600 חשבון 129225 או
לביטוח מנהלים:
בנק 10, סניף 800 חשבון 21131148
לקרן פנסיה מבטחים:בנק 10, סניף 800 חשבון 29426272
אלטשולר-שחם:   
לקרן השתלמות:    בנק 10 סניף 800 חשבון 214971/91
לקרן פנסיה מקיפה:  בנק 10 סניף 800 חשבון 299294/34 
מיטב:  
לגמל כללי   בנק 12 סניף 532 חשבון 380983
להשתלמות כללי     בנק 12 סניף 532 חשבון 381017
לקרן פנסיה כללית     בנק 31 סניף 046 חשבון 656518
אנליסט:  
להשתלמות כללי 
 בנק 31 סניף 046 חשבון 471208
לגמל כללי  בנק 31 סניף 046 חשבון 471062

                                                     

כאמור - את עותק ההעברה יש להעביר למשרדנו בפקס 03-5566642
או
במייל shira@danisegman.co.il

 

 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר